Skip to content

የአይሁድ ስደት

ኢየሱስ እንደ እስራኤል፡ ተከታትሎ ከታላቁ ሄሮድስ ተደበቀ

  • by

አና ፍራንክ በማስታወሻ ደብተርዋ ይታወቃል “የአና ፍራንክ ማስታወሻ ደብተር”በሁለተኛው የዓለም ጦርነት ወቅት ከናዚ አገዛዝ ስትደበቅ የጻፈችው። አምስተርዳም ውስጥ ከቤተሰቧ ጋር ከመጽሃፍ መደርደሪያ ጀርባ ከመደበቋ በፊት የአሳዳጅ በረራዋ… Read More »ኢየሱስ እንደ እስራኤል፡ ተከታትሎ ከታላቁ ሄሮድስ ተደበቀ