Skip to content

ኢየሱስ ትንቢት ተናግሯል

ቅርንጫፍ፡- ከመወለዱ በመቶዎች ከሚቆጠሩ ዓመታት በፊት የተሰየመ ነው።

  • by

ኢሳይያስ ምስሉን እንዴት እንደተጠቀመበት አይተናል ቅርንጫፍ. ከወደቀው የዳዊት ሥርወ መንግሥት ጥበብና ኃይል ያለው እርሱ እየመጣ ነው። ኤርምያስ ይህን በመግለጽ ተከታትሎታል። ቅርንጫፍ እግዚአብሔር (የብሉይ ኪዳን ስም ለእግዚአብሔር) ራሱ በመባል… Read More »ቅርንጫፍ፡- ከመወለዱ በመቶዎች ከሚቆጠሩ ዓመታት በፊት የተሰየመ ነው።