Skip to content

ኢየሱስ መሲህ ነውን?

የኢየሱስ ክርስቶስ ‘ክርስቶስ’ የመጣው ከየት ነው?

  • by

አንዳንድ ጊዜ ሰዎችን የኢየሱስ የመጨረሻ ስም ማን እንደሆነ እጠይቃለሁ። ብዙውን ጊዜ “የመጨረሻ ስሙ ‘ክርስቶስ’ እንደሆነ እገምታለሁ ግን እርግጠኛ አይደለሁም” ብለው ይመልሳሉ። ከዚያም እጠይቃለሁ፣ “ከሆነ፣ ኢየሱስ… Read More »የኢየሱስ ክርስቶስ ‘ክርስቶስ’ የመጣው ከየት ነው?