Skip to content

መጽሐፍ ቅዱስ ስለ ገንዘብ ያስተምራል

ኢየሱስ ተቃራኒ የሆነ ኢንቬስትመንት ያስተምራል።

  • by

ምናልባት ሰዎች ገንዘብን በተመለከተ ስለ አይሁዶች በጣም የተለመዱ አስተሳሰቦች ሊሆኑ ይችላሉ። ወሬዎች፣ የጭካኔ ሴራዎች እና ስም ማጥፋት በአይሁዳውያን ላይ ከክፉ የሀብት እና የሥልጣን ማኅበራት ጋር… Read More »ኢየሱስ ተቃራኒ የሆነ ኢንቬስትመንት ያስተምራል።